Steeds vaker gebruik ik voor projecten een systeem zonder koelmiddel. Het systeem kan modulair worden gepland en zorgt dat normen toekomstveilig worden nageleefd.

Het unieke City Multi Hybrid VRF-systeem

Gelijktijdig of afwisselend koelen en verwarmen met minder koelmiddelgebruik door een waterdragend binnencircuit. Breid uw voorsprong uit!

Sterke verlaging van de koelmiddelhoeveelheid

Aangezien in Hybrid VRF-systemen het koelmiddel alleen in de buitenunit en de Hybrid BC-controller wordt gebruikt, kunnen er ook projecten worden gerealiseerd waar koelmiddelleidingen in de ruimtes ongewenst zijn. Door gebruik van water als warmtedrager is de DIN EN 378 niet van toepassing voor individuele ruimtes. Het gebruik van R32 dat met minder massa meer energie overdraagt, zorgt dat er minder koelmiddel nodig is dan bij systemen met R410A.

Flexibele planning

Het Hybrid VRF-systeem biedt de grootst mogelijke flexibiliteit in gebruik, ruimte-indeling en functiekeuze van de ruimtes en tegelijkertijd een wrijvingsloze verbinding met de overkoepelende gebouwsysteemtechniek.

Gelijktijdig verwarmen en koelen met warmterecuperatie

Met een Hybrid VRF-systeem van de R2-serie kan elke afzonderlijke binnenunit onafhankelijk van elkaar in de verwarmings- of koelmodus worden gebruikt. Daarbij wordt de aan te koelen ruimtes onttrokken warmte gebruikt voor de verwarming van andere ruimtes. De zuinige oplossing voor hoge eisen qua efficiëntie en comfort voor kantoorgebouwen of hotels.

Hoge energie-efficiëntie

De City Multi Buitenunits van de YNW-generatie zorgen voor hoge seizoensgebonden energie-efficiëntie dankzij de nieuwste invertercompressortechnologie, de grote Microchannel aluminium warmtewisselaar en de vele andere ontwikkelingen.

Naar de City Multi-buitenunits

Planningsvoorsprong in detail

Brede keuze van binnenunits

Dankzij het grote aanbod binnenunits is het mogelijk om de meest uiteenlopende ruimtes met het Hybrid City Multi-systeem te klimatiseren.

Eenvoudige montage en onderhoud

In het Hybrid VRF-systeem zijn alle belangrijke hydraulische componenten al aanwezig. Alleen het expansievat moet nog worden vastgesteld. In het gebouw kunnen kunststof leidingen in plaats van koperen leidingen worden geïnstalleerd. Aangezien de inspectie bij binnenunits wegvalt, is de koeltechnische dichtheidstest volgens de F-gassenverordening aanzienlijk eenvoudiger.

Meer milieuvriendelijkheid

Het Hybrid VRF-systeem scoort door zijn hoge energie-efficiëntie en onderstreept de conformiteit met de actuele richtlijnen voor modern duurzaam bouwen.

Communicatie via de M-Net-databus

Eenvoudige en gemakkelijke regeling via de Mitsubishi Electric systeembesturing – de volledige communicatie wordt via de M-Net-databus uitgevoerd. Een uitbreiding met aanvullende communicatietechnologie is niet nodig.

Kleinere leidingdiameter – minder materiaalkosten

De nieuwe generatie van de Hybrid VRF-systemen met het nieuwe koelmiddel R32 in de buitenunit en de Hybrid BC-controller. Door de gunstige eigenschappen van dit koelmiddel kan de leidingdiameter in vele toepassingen kleiner worden uitgevoerd.

De informatie over waarden en procentuele verbeteringen zijn gebaseerd op vergelijking met voorafgaande serie. De apparaten bevatten het gefluoreerd broeikasgas R410A of R32.