Een breed aanbod heeft voor mij alleen voordelen.
Met een innovatief en uitvoerbaar alternatief voor koudwatersystemen.

Het unieke City Multi Hybrid VRF-systeem

Gelijktijdig koelen en verwarmen zonder koelmiddel in geklimatiseerde ruimtes – speciaal voor de eisen van moderne gebouwen. Breid uw voorsprong uit!

Maak een keuze tussen twee hybride VRF-systeemvarianten

Hybride VRF als R2-systeem
Simultaan koelen en verwarmen met warmteterugwinning

De R2-serie biedt door middel van een tweepijpssysteem en de zgn. Hybrid BC-Controller de mogelijkheid tot het gelijktijdig verwarmen en koelen. Elke afzonderlijke binnenunit van het hybride VRF-systeem kan in de R2-variant onafhankelijk als verwarming of als koeling worden gebruikt. Daarbij wordt warmte aan de te koelen ruimtes onttrokken en voor de verwarming van andere ruimtes gebruikt.

Hybride VRF als Y-systeem
Koelen of verwarmen

Met de hybride VRF Y-serie kan op basis van de standaard geïntegreerde warmtepompfunctie zowel worden gekoeld als verwarmd. De Y-serie gebruikt een hydro-unit met geïntegreerde platenwarmtewisselaar voor het uitwisselen van de energie tussen het koudemiddel en het water. De invertergeregelde pomp zorgt er dan voor dat het op temperatuur gebrachte water al naargelang de behoefte naar de binnenunits wordt gestuurd.

Please accept the marketing cookies to watch this video. Optionally you can view it on YouTube directly:
H2Oh! | Hybrid VRF R2 series | Mitsubishi Electric

Please accept the marketing cookies to watch this video. Optionally you can view it on YouTube directly:
Hybrid VRF Y-series with R32 | Mitsubishi Electric

Eenvoudige montage en onderhoud

In het Hybrid VRF-systeem zijn alle belangrijke hydraulische componenten van pomp tot kleppen al aanwezig. Alleen het expansievat moet nog worden vastgesteld. Ook de koeltechnische dichtheidstest volgens de F-gassenverordening is aanzienlijk eenvoudiger aangezien de inspectie bij binnenunits wegvalt.

Flexibele planning

Het Hybrid VRF-systeem biedt de grootst mogelijke flexibiliteit in gebruik, ruimte-indeling en functiekeuze van de ruimtes en tegelijkertijd een wrijvingsloze verbinding met de overkoepelende gebouwsysteemtechniek.

Kleinere koelmiddelhoeveelheid

Omdat het koelmiddel in hybride VRF-systemen alleen in de buitenunit en in de Hybrid BC-controller c.q. de hydro-unit wordt gebruikt, kunnen er ook projecten worden gerealiseerd waarbij koelmiddelleidingen in de ruimtes ongewenst zijn. Door gebruik van water als warmtedrager is DIN EN 378 niet van toepassing voor individuele ruimtes.

Hoge energie-efficiëntie

De City Multi Buitenunits van de YNW-generatie zorgen voor hoge seizoensgebonden energie-efficiëntie dankzij de nieuwste invertercompressortechnologie, de grote Microchannel aluminium warmtewisselaar en de vele andere ontwikkelingen.

Naar de City Multi-buitenunits

Installatievoorsprong in detail

Communicatie via de M-Net-databus

Eenvoudige en gemakkelijke regeling via de Mitsubishi Electric systeembesturing – de volledige communicatie wordt via M-Net-databus uitgevoerd. Een uitbreiding met aanvullende communicatietechnologie is niet nodig.

Gelijktijdig koelen en verwarmen met warmterecuperatie

Bij de R2-serie kunnen afzonderlijke binnenunits van het Hybrid VRF-systeem onafhankelijk van elkaar in de verwarmings- of koelmodus worden gebruikt. Daarbij wordt aan te koelen ruimtes onttrokken warmte gebruikt voor de verwarming van andere ruimtes.

Ruime keuze aan binnenunits

Dankzij het grote aanbod binnenunits is het mogelijk om de klimatisatie in de meest uiteenlopende ruimtes met het Hybrid VRF-systeem te regelen.

Meer milieuvriendelijkheid

Het Hybrid VRF-systeem scoort door zijn hoge energie-efficiëntie en onderstreept de conformiteit met de actuele richtlijnen voor modern duurzaam bouwen.

USB-aansluiting

De werkgegevens van de installaties kunnen eenvoudig worden gelezen via de USB-aansluiting op de printplaat.

De informatie over waarden en procentuele verbeteringen zijn gebaseerd op vergelijking met voorafgaande serie. De apparaten bevatten het gefluoreerd broeikasgas R410A of R32.