Steeds vaker gebruik ik voor projecten een systeem zonder koelmiddel. Het systeem kan modulair worden gepland en zorgt dat normen toekomstveilig worden nageleefd.

Het unieke City Multi Hybrid VRF-systeem

Gelijktijdig of afwisselend koelen en verwarmen met minder koelmiddelgebruik door een waterdragend binnencircuit. Breid uw voorsprong uit!

Maak een keuze tussen twee hybride VRF-systeemvarianten

Hybride VRF als R2-systeem
Simultaan koelen en verwarmen met warmteterugwinning

De R2-serie biedt door middel van een tweepijpssysteem en de zgn. Hybrid BC-Controller de mogelijkheid tot het gelijktijdig verwarmen en koelen. Elke afzonderlijke binnenunit van het hybride VRF-systeem kan in de R2-variant onafhankelijk als verwarming of als koeling worden gebruikt. Daarbij wordt warmte aan de te koelen ruimtes onttrokken en voor de verwarming van andere ruimtes gebruikt.

Hybride VRF als Y-systeem
Koelen of verwarmen

Met de hybride VRF Y-serie kan op basis van de standaard geïntegreerde warmtepompfunctie zowel worden gekoeld als verwarmd. De Y-serie gebruikt een hydro-unit met geïntegreerde platenwarmtewisselaar voor het uitwisselen van de energie tussen het koudemiddel en het water. De invertergeregelde pomp zorgt er dan voor dat het op temperatuur gebrachte water al naargelang de behoefte naar de binnenunits wordt gestuurd.

Please accept the marketing cookies to watch this video. Optionally you can view it on YouTube directly:
H2Oh! | Hybrid VRF R2 series | Mitsubishi Electric

Please accept the marketing cookies to watch this video. Optionally you can view it on YouTube directly:
Hybrid VRF Y-series with R32 | Mitsubishi Electric

Sterke verlaging van de koelmiddelhoeveelheid

Omdat het koelmiddel in hybride VRF-systemen alleen in de buitenunit en in de Hybrid BC-controller c.q. de hydro-unit wordt gebruikt, kunnen er ook projecten worden gerealiseerd waarbij koelmiddelleidingen in de ruimtes ongewenst zijn. Door gebruik van water als warmtedrager is DIN EN 378 niet van toepassing voor individuele ruimtes. Bij gebruik van R32, dat met minder massa meer energie overdraagt, is er in het algemeen minder koelmiddel nodig dan bij systemen met R410A.

Flexibele planning

Het Hybrid VRF-systeem biedt de grootst mogelijke flexibiliteit in gebruik, ruimte-indeling en functiekeuze van de ruimtes en tegelijkertijd een wrijvingsloze verbinding met de overkoepelende gebouwsysteemtechniek.

Gelijktijdig verwarmen en koelen met warmterecuperatie

Met een Hybrid VRF-systeem van de R2-serie kan elke afzonderlijke binnenunit onafhankelijk van elkaar in de verwarmings- of koelmodus worden gebruikt. Daarbij wordt de aan te koelen ruimtes onttrokken warmte gebruikt voor de verwarming van andere ruimtes. De zuinige oplossing voor hoge eisen qua efficiëntie en comfort voor kantoorgebouwen of hotels.

Hoge energie-efficiëntie

De City Multi Buitenunits van de YNW-generatie zorgen voor hoge seizoensgebonden energie-efficiëntie dankzij de nieuwste invertercompressortechnologie, de grote Microchannel aluminium warmtewisselaar en de vele andere ontwikkelingen.

Naar de City Multi-buitenunits

Planningsvoorsprong in detail

Ruime keuze aan binnenunits

Dankzij het grote aanbod binnenunits is het mogelijk om de klimatisatie in de meest uiteenlopende ruimtes met het Hybrid VRF-systeem te regelen.

Eenvoudige montage en onderhoud

In het Hybrid VRF-systeem zijn alle belangrijke hydraulische componenten al aanwezig. Alleen het expansievat moet nog worden vastgesteld. In het gebouw kunnen kunststof leidingen in plaats van koperen leidingen worden geïnstalleerd. Aangezien de inspectie bij binnenunits wegvalt, is de koeltechnische dichtheidstest volgens de F-gassenverordening aanzienlijk eenvoudiger.

Meer milieuvriendelijkheid

Het Hybrid VRF-systeem scoort door zijn hoge energie-efficiëntie en onderstreept de conformiteit met de actuele richtlijnen voor modern duurzaam bouwen.

Communicatie via de M-Net-databus

Eenvoudige en gemakkelijke regeling via de Mitsubishi Electric systeembesturing – de volledige communicatie wordt via de M-Net-databus uitgevoerd. Een uitbreiding met aanvullende communicatietechnologie is niet nodig.

De informatie over waarden en procentuele verbeteringen zijn gebaseerd op vergelijking met voorafgaande serie. De apparaten bevatten het gefluoreerd broeikasgas R410A of R32.